Kujdes! Shfletuesi juaj është I vjetër, kjo mund të ketë ndikim negativ në përvojën e përdoruesit. Shkarko Google Chrome.
X

Motoçikletë

Vajrat e motoçikletave ndryshojnë nga ato të autoveturave në shumë mënyra dhe në përgjithësi janë mjaft specifike për sa i përket përdorimit ose aplikimit. Kur krahasohen motorët e motoçikletave dhe të autoveturave pjesë për pjesë, një pamje e ndryshimeve mund të shihet qartë pasi secili motor përballet me sfida e lubrifikimit.

Vajrat e motoçikletave ndryshojnë nga ato të autoveturave në shumë mënyra dhe në përgjithësi janë mjaft specifike për sa i përket përdorimit ose aplikimit. Kur krahasohen të dy motorët e motoçikletave dhe autoveturave pjesë për pjesë, del një pamje e qartë e ndryshimeve dhe sfidave për lubrifikimin e secilit prej ketyre motorëve. 

Aftësitë që mund të konsiderohen si dallime të mëdha ndërmjet motoçikletave dhe autoveturave janë të renditura më poshtë. Këta marrin parasysh faktorin e projektimit i cili ndikon më së paku në kërkesat e lubrifikimit. 

Vetitë dalluese kryesore

  • Shpejtësia e motorit
  • Madhësia e motorit
  • Raporti i kompresionit
  • Aftësia e shpërndarjes

Siguria Rymax

  • Një gamë produktesh shumë e zgjeruar, i specializuar dhe i përditësuar
  • Një linjë e plotë e vajit motorik me 2 kohë, nga minerali në sintetikë të plotë
  • Një linjë e plotë e produkteve për motorët me 4 kohë
  • Vajrat e zinxhirit, grasot dhe produktet e mirëmbajtjes
  • Disa vajra të tjera dhe lëngje për motoçikleta