Pozor! Váš vyhledávač je zastaralý, může to mít negativní vliv na vaši uživatelskou zkušenost. Stáhněte si Google Chrome.
X

30-07-2020

ACEA Specification? This is how it works!

Specifikace jsou důležité, protože indikují výkonnost oleje a to, zda splnily nebo prošly posledními testy. Existují dvě důležité specifikace: American Petroleum Institute (API, budeme se věnovat příště) a Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA). Všechny oleje vyšší kvality by měly obsahovat alespoň jeden z nich!

Specifikace jsou důležité, protože indikují výkonnost oleje a to, zda splnily nebo prošly posledními testy. Existují dvě důležité specifikace: American Petroleum Institute (API, budeme se věnovat příště) a Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA). Všechny oleje vyšší kvality by měly obsahovat alespoň jeden z nich!

ACEA oleje necertifikuje, nelicencuje, neregistruje, ani nevydává certifikáty o shodě. ACEA však doporučuje zaregistrovat a sami si certifikovat své produkty na internetových stránkách ACEA. Jde o evropský ekvivalent API (USA) a je specifičtější v tom, jaká je vlastně výkonnost oleje. Pro osobní automobily existují tři hlavní kategorie: A = benzín, B = motorová nafta a C = pro motory s následným zařízením (např. katalyzátor) kompatibilní s low / mid SAPS (sirný popel, fosfor a síra). Pokud jde o nákladní vozidla, jedná se o kategorii E = Heavy Duty.

Existují různé ACEA sekvence; 2008, 2010, 2012 a od 1. prosince 2016, která je nyní aktivní. Na rozdíl od API jsou specifikace ACEA rozděleny do výkonnostních / aplikačních kategorií takto:

Kategorie A / B je určena pro vozidla bez zařízení pro následnou úpravu, jako je DPF (Diesel Particulate Filter) nebo SCR (Selective Catalyst Reduction). Sekvence C je pro vozidla s těmito zařízeními pro následné zpracování splodin, které jsou citlivé na typ použité chemie. Proto tento druh vyžaduje speciální chemii, s nízkým nebo středním obsahem SAPS v oleji.

V nové sekvenci 2016 jsme zaznamenali některé změny v kategorii A / B: nevyužité kategorie A1 / B1 zmizely. Největší změna je v kategorii C, kdy se objevila nová kategorie C5, která je více zaměřena na spotřebu paliva s nižší viskozitou SAE xW20 a nižší HTHS (pod 2,9).

Pro nákladní vozidla existuje specifikace „E“, která je vhodná pro aplikace Heavy Duty včetně autobusů a těžebních strojů.

S novou sekvencí 2016 nebyly do kategorie E přidány žádné zásadní změny, některé testy CEC je ještě třeba dokončit.