Pozor! Váš vyhledávač je zastaralý, může to mít negativní vliv na vaši uživatelskou zkušenost. Stáhněte si Google Chrome.
X

30-07-2020

Co jsou aditiva?

Aditivem nazýváme vše co je v průběhu výroby přidáno (add) do oleje. Většinou jde o chemické látky přidávané v malých množstvích pro zlepšení různých vlastností základového oleje jako suroviny.

Co jsou aditiva?Aditivem nazýváme vše co je v průběhu výroby přidáno (add) do oleje. Většinou jde o chemické látky přidávané v malých množstvích pro zlepšení různých vlastností základového oleje jako suroviny. Motorový olej typicky obsahuje výkonnostní aditivní balíček, který může tvořit 15% až 35% jeho složení. Zbývající podíl je základový olej. Přísady pomáhají zvyšovat výkon oleje, pomáhají udržovat viskozitní index motorového oleje, chrání olej před degradací a podobně.

Úloha přísad v motorovém olejiMezi nejběžnější aditiva olejů patří:

• Inhibitory oxidace (antioxidanty) pro zvýšení odolnosti oleje vůči oxidaci a pro prodloužení jeho životnosti. Při vysokých teplotách v motoru, dochází k oxidaci oleje při styku s kyslíkem. Pokud k tomu dojde, motorový olej rychle stárne, tvoří se produkty degradace, které olej znečišťují (vytváří různé kaly a lepkavé složky), což může mít za následek zvyšování viskozity. Antioxidanty působí na zpomalení této oxidace a tvorby usazenin. Pomáhají také udržet motor čistý a prodloužit jeho životnost.

• inhibitory koroze slouží k ochraně mazaných povrchů před korozí. Vnitřní části motoru mohou korodovat v důsledku působení vlhkosti a kyselých složek obsažených v oleji. Tyto přísady vytvářejí film na součástech a chrání je před poškozením těmito riziky.

• Protioděrová aditiva EP aditiva chrání části motoru, které jsou citlivé na vysoké teploty a vysoké tlaky, jako např. stěny válců, pístní kroužky, vačky a podobně. Tyto přísady tvoří ochrannou vrstvu na těchto komponentech a chrání je před vysokým třením, které vzniká při střižení (porušení) olejového mazacího filmu, což může nastat v důsledku kontaktu kov-kov. Působí také jako antioxidanty, ale časem se spotřebují.

• Deemulgátory podporující separaci oleje a vody.

• Zvyšovače viskozitního indexu (VI), jsou polymery s dlouhým řetězcem, které pomáhají kontrolovat viskozitu vícestupňových motorových olejů. Rozšiřují a smršťují se v závislosti na teplotě oleje. Při vysokých teplotách oleje, tyto aditiva způsobují, že zlepšují pokles viskozity a snižují tak riziko ztráty únosnosti mazacího filmu. Při nízkých teplotách pak tato aditiva způsobují, že zabraňují růstu viskozity a tím zvyšují jeho čerpatelnost a schopnost dostat na všechna mazaná místa motoru.

• Snižovače bodu tuhnutí snižují tekutost ropných produktů za studena. Tyto přísady zabraňují vytvrzování voskových částic v motorovém oleji za studena. V důsledku toho motorový olej teče volně i při nízkých teplotách. Tímto způsobem motor stále účinně funguje i přes kolísání venkovní teploty.

• Detergenty a dispersanty udržují olej v čistotě a nečistoty ve vznosu tak, aby bylo možné je odfiltrovat. Tím tato aditiva udržují motor čistý.

• Prostředky proti pěnění snižují tendenci olej k pěnění. Pokud motorový olej pění a vytváří bubliny, dochází k poklesu tlaku v mazací soustavě (vzduch je stlačitelný), vzduch nemaže a olej není schopen pokrýt všechny důležité části motoru a zajistit správný odvod tepla.