Pozor! Váš vyhledávač je zastaralý, může to mít negativní vliv na vaši uživatelskou zkušenost. Stáhněte si Google Chrome.
X

30-07-2020

Proč měnit olej?

Olej je krví vašeho motoru a udržuje jej neustále správně mazaný, chlazený a v čistotě. Bez oleje dojde k absenci olejového filmu na kovových třecích plochách a tím pak vlivem extrémního tření ke vzniku vysokých teplot, což vede k poškození jednotlivých součástí.

Proč měnit olej?

Olej je krví vašeho motoru a udržuje jej neustále správně mazaný, chlazený a v čistotě. Bez oleje dojde k absenci olejového filmu na kovových třecích plochách a tím pak vlivem extrémního tření ke vzniku vysokých teplot, což vede k poškození jednotlivých součástí.

Řekněme, že váš motor má olej, ale nikdy ho nevyměníte. Pak se určitě stanou dvě věci:

  • V oleji se hromadí produkty degradace, otěrové kovy a různé další nečistoty. Filtr po nějakou dobu nečistoty bude odstraňovat, ale nakonec se filtr ucpe. Olej bude obcházet filtr přes pojistný ventil, což povede ke zvyšování viskozity oleje a jeho abrazivnosti. Takový olej pak nejen nemaže, ale ani nechladí a naopak poškozuje kluzné plochy jednotlivých součástí motoru.
  • Aditiva v oleji, jako jsou detergenty, disperzanty, antikorozní aditiva, EP aditiva a podobně, se spotřebují a olej nebude plnit své funkce tak, jak by měl.

Jaké jsou příznaky starého, špinavého oleje, nebo nízké hladiny

Pokud překračujete termín výměny, můžete během jízdy pozorovat některé z příznaků:

  • Váš motor bude hlasitější než obvykle.
  • Váš motor bude mít problém s udržením provozní teploty.
  • Vaše auto může mít problém s udržením konstantního výkonu při stejné úrovni sešlápnutí plynového pedálu. To může být způsobeno ucpaným olejovým filtrem.
    Rozsvítí se kontrolka tlaku oleje

Závěrem je tedy jasné, že Váš motor potřebuje pravidelné výměny oleje a filtru. Jak často záleží na mnoha okolnostech: stáří vozu, typu použitého oleje a vašich řidičských návycích a podmínkách provozu vozidla (včetně typu dopravy a stavu silnice). Pravidelnými výměnami oleje předejdete velkému poškození motoru. Dosáhnete také nemalých výhod, jako úsporu paliva, hladší a tišší chod motoru, a jeho delší životnost.

Chcete-li zjistit, který olej Rymax je vhodný pro vaše auto, podívejte se na naši aplikaci Oil Advisor