Naar inhoud
Menu +31 (0) 316 740 856 [javascript protected email address] Cesta Hledat
čeština
Headerimage

Base Oil Groups


Všechna maziva obsahují jako základní surovinu základový olej. Obvykle se konečný výrobek například motorový olej skládá z 80 až 90% základového oleje a z5 až 30% aditiv. American Petroleum Institute (API) kategorizoval základové oleje do pěti skupin, které jsou specifikovány úrovní nasycenosti molekuly uhlovodíku, obsahem aromátů, obsahem síry a viskozitním indexem.

Úroveň sytosti

Saturáty jsou typem uhlovodíkové molekuly běžně se vyskytující v základovém oleji. Jsou přirozeně přítomny v základovém oleji, a během rafinačního procesu dosahují vyšší nasycenosti. Pokud je úroveň nasycení těchto molekul vyšší, molekulární vazba oleje je stabilnější a to znamená vyšší odolnost proti oxidaci a ztrátě viskozity.

Úroveň síry

Síra je přírodní anorganický prvek vyskytující se v surové ropě. Protože reaguje s kyslíkem, může být škodlivá pro stabilitu a tím i životnost oleje. Toto se může projevit také na zařízení pro úpravu výfukových plynů. Kromě těchto negativních aspektů síry existují i některé pozitivní aspekty.

Viskozitní index 

Viskozitní index je bezrozměrné číslo vyjadřující míru závislosti viskozity na teplotě. Kinematická viskozita se měří při 40 °C a 100 °C. Když je viskozitní index vysoký, změna viskozity je menší. Všechny oleje zvyšují viskozitu, když teplota klesá a snižují svou viskozitu při zvyšování teploty. 

Tabel_BaseOils.png

Group I, II a III jsou odvozeny ze surové ropy (minerální olej), Group IV je plně syntetický olej a Group V je pro všechny základové oleje, které nejsou zahrnuty v žádné z jiných skupin.

Group I

Oleje Group I jsou olejové rafináty, což je jednodušší rafinační proces, který z nich činí nejméně rafinované a proto i nejlevnější dostupné základové oleje. Olejové rafináty se obvykle skládají ze směsi různých uhlovodíkových molekul, které nelze v procesu rafinace odlišit. Výsledkem je olej s nepravidelnými molekulami, tudíž nejméně stabilní a proto vyžadují vyšší úroveň aditivace, která trochu zlepší jejich vlastnosti.  Oleje Group I se proto dnes již nejčastěji používají v méně náročných aplikacích.

Group II

Základové oleje Group II podléhají hydrokrakování, což je složitější proces, než je proces pro oleje z Group I. Hydrokrakování je proces, který rozkládá velké uhlovodíkové molekuly na menší. Uhlovodíkové molekuly těchto olejů jsou nasycené, což jim dává lepší antioxidační vlastnosti. Oleje Group II jsou cenově blízké olejům Group I. 

Group III

Oleje Group III jsou podrobeny ještě delšímu procesu než oleje Group II. Proces, nazývaný těžké hydrokrakování, je také mnohem intenzivnější. Během tohoto procesu je aplikován větší tlak a teplo. Výsledkem je čistší základový olej s vyšší kvalitou. Ačkoli oleje Group III jsou odvozeny ze surové ropy, jsou někdy nazývány jako syntetizované uhlovodíky, nebo také syntetické oleje. 

Facebook_Image_Blog_Base_Oil.jpg

Group IV

Základové oleje Group IV jsou polyalfaolefiny. Tyto oleje nepocházejí z klasické rafinace ropy, ale jsou vyrobeny z jednotlivých krátkých molekul. To je také největší výhodou PAO, protože mohou být zcela přizpůsobeny tak, aby měly strukturu s předvídatelnými vlastnostmi. Jsou velmi vhodné pro použití v extrémně chladných nebo extrémně horkých podmínkách. 

Group V

Oleje Group V se skládají z jakéhokoliv typu základového oleje, který nebyl dosud uveden v definovaných skupinách. Pokud se jedná o syntetický olej a není to PAO, jedná se o základový olej Group V. Zahrnují mimo jiné naftenové oleje a estery. Oleje Group V se obvykle nepoužívají jako základový olej, ale jako přísada do jiných základových olejů.

Olejový poradce

Pro jaký automobil potřebujete mazivo ?

Vyhledání náhrad

Pro jakou značku hledáte náhradu ?
Hledat

Vyhledání dle specifikace

Jakou specifikaci hledáte?
Hledat
Copyright © 2020 Rymax Lubricants
  Zavřít

  Cookie-settings

  Rymax Lubricants uses cookies to ensure an optimal userexperience.

  We would like to ask your permission to place cookies.

  More information.

  Accept Decline