Naar inhoud
Menu +31 (0) 316 740 856 [javascript protected email address] Cesta Hledat
čeština
Headerimage

Co jsou aditiva?


additives.jpg

Co jsou aditiva?
Aditivem nazýváme vše co je v průběhu výroby přidáno (add) do oleje. Většinou jde o chemické látky přidávané v malých množstvích pro zlepšení různých vlastností základového oleje jako suroviny. Motorový olej typicky obsahuje výkonnostní aditivní balíček, který může tvořit 15% až 35% jeho složení. Zbývající podíl je základový olej. Přísady pomáhají zvyšovat výkon oleje, pomáhají udržovat viskozitní index motorového oleje, chrání olej před degradací a podobně. 

Úloha přísad v motorovém oleji
Mezi nejběžnější aditiva olejů patří:

• Inhibitory oxidace (antioxidanty) pro zvýšení odolnosti oleje vůči oxidaci a pro prodloužení jeho životnosti. Při vysokých teplotách v motoru, dochází k oxidaci oleje při styku s kyslíkem. Pokud k tomu dojde, motorový olej rychle stárne, tvoří se produkty degradace, které olej znečišťují (vytváří různé kaly a lepkavé složky), což může mít za následek zvyšování viskozity.  Antioxidanty působí na zpomalení této oxidace a tvorby usazenin. Pomáhají také udržet motor čistý a prodloužit jeho životnost.

• inhibitory koroze slouží k ochraně mazaných povrchů před korozí. Vnitřní části motoru mohou korodovat v důsledku působení vlhkosti a kyselých složek obsažených v oleji. Tyto přísady vytvářejí film na součástech a chrání je před poškozením těmito riziky.

• Protioděrová aditiva EP aditiva chrání části motoru, které jsou citlivé na vysoké teploty a vysoké tlaky, jako např. stěny válců, pístní kroužky, vačky a podobně. Tyto přísady tvoří ochrannou vrstvu na těchto komponentech a chrání je před vysokým třením, které vzniká při střižení (porušení) olejového mazacího filmu, což může nastat v důsledku kontaktu kov-kov. Působí také jako antioxidanty, ale časem se spotřebují.

Spraycan_Engine_Performance_Booster_geen_schaduw.png

• Deemulgátory podporující separaci oleje a vody.

• Zvyšovače viskozitního indexu (VI), jsou polymery s dlouhým řetězcem, které pomáhají kontrolovat viskozitu vícestupňových motorových olejů. Rozšiřují a smršťují se v závislosti na teplotě oleje. Při vysokých teplotách oleje, tyto aditiva způsobují, že zlepšují pokles viskozity a snižují tak riziko ztráty únosnosti mazacího filmu. Při nízkých teplotách pak tato aditiva způsobují, že zabraňují růstu viskozity a tím zvyšují jeho čerpatelnost a schopnost dostat na všechna mazaná místa motoru.

• Snižovače bodu tuhnutí snižují tekutost ropných produktů za studena. Tyto přísady zabraňují vytvrzování voskových částic v motorovém oleji za studena. V důsledku toho motorový olej teče volně i při nízkých teplotách. Tímto způsobem motor stále účinně funguje i přes kolísání venkovní teploty.

• Detergenty a dispersanty udržují olej v čistotě a nečistoty ve vznosu tak, aby bylo možné je odfiltrovat. Tím tato aditiva udržují motor čistý.  

• Prostředky proti pěnění snižují tendenci olej k pěnění. Pokud motorový olej pění a vytváří bubliny, dochází k poklesu tlaku v mazací soustavě (vzduch je stlačitelný), vzduch nemaže a olej není schopen pokrýt všechny důležité části motoru a zajistit správný odvod tepla. 

Olejový poradce

Pro jaký automobil potřebujete mazivo ?

Vyhledání náhrad

Pro jakou značku hledáte náhradu ?
Hledat

Vyhledání dle specifikace

Jakou specifikaci hledáte?
Hledat
Copyright © 2020 Rymax Lubricants
  Zavřít

  Cookie-settings

  Rymax Lubricants uses cookies to ensure an optimal userexperience.

  We would like to ask your permission to place cookies.

  More information.

  Accept Decline